Uitwerken bouwplannen

Bouwadvies Schütte kan u in de ontwerpfase ondersteunen door uw bouwplannen uit te werken naar bouwkundig tekenwerk. Het bouwkundige tekenwerk kunnen wij zowel in 2D als in 3D voor u verzorgen.

Werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen

 • Ontwerptekeningen / schetsen
 • Bouwaanvraag tekeningen
 • Werktekeningen
 • Productietekeningen
 • Bouwkundige details
 • Visualisaties
 • Animaties

Als onderdeel van een project is een bestek cq. technische omschrijving ook belangrijk. In zo’n omschrijving wordt vastgelegd wie, wat en hoe. Ook de garanties, de vereiste kwaliteit en de randvoorwaarden worden beschreven en in veel gevallen is het bestek vaak een contractstuk voor de uitvoerende partij en de opdrachtgever. Een goed bestek laat geen ruimte voor onduidelijkheden.
Alleen op basis hiervan kunnen goede offertes aangevraagd worden, die ook met elkaar zijn te vergelijken, immers de uitgangspunten zijn dan gelijk. Zonder technische omschrijving loopt u risico’s en kans op meerwerk.

Werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen

 • Bouwkundig bestek
 • Technische omschrijving
 • V&G plan
 • Programma van eisen