Vergunningen

Bouwadvies Schütte kan zowel voor particulieren als voor bedrijven de benodigde vergunningen verzorgen. De omgevingsvergunning is sinds 1 oktober 2010 één vergunning voor één of meerdere activiteiten, die voorheen apart aangevraagd moesten worden. De omgevingsvergunning is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
Nu kunt u volstaan met één aanvraag voor een omgevingsvergunning die alle aspecten behandeld.  De WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) integreert namelijk 25 vergunningstelsels onder één paraplu.

Bouwadvies Schütte beschikt over een E-Herkenning, dit betekend dat wij als bedrijf al uw zaken via het Omgevingsloket veilig en snel kunnen uitvoeren.
Met E- Herkenning zijn online diensten veilig, betrouwbaar en eenvoudig te regelen.

Werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren

  • Vergunningcheck
  • Ontwerp en technische bouwtekeningen
  • Constructieberekening / uitgangspunten
  • Toetsing Bouwbesluit
  • Bouwfysische berekeningen
  • Installatieadvies
  • Vooroverleg met de gemeente
  • De vergunningsaanvraag
  • Verzorgen bestemmingsplanwijziging